Tijdelijke wijziging verkeersregime Dehaernestraat

Naar aanleiding van nutswerken in de Lombaardstraat dienen tijdelijk verkeersmaatregelen te worden genomen in de Dehaernestraat, in functie van bereikbaarheid schoolbussen. Het gaat om het straatgedeelte tussen de ABC-straat en de Sint-Elisabethstraat. Tijdens de werken wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd (verplichte rijrichting ri. Lombaardstraat). Deze aanpassingen zullen conform de huidige planning tot eind dit jaar worden toegepast.