Tijdelijke opvang Fedasil

Vanaf 5 januari 2022 huurt Fedasil – het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers – groepsverblijf The Poppies 1&2 in de de Stuersstraat om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Fedasil wordt al enkele maanden geconfronteerd met een hoge druk op het opvangnetwerk, waardoor ze op zoek moet naar extra opvanglocaties. 

Veelgestelde vragen                                           

Informatiebrochure Fedasil

Contact opvangcentrum Ieper

Telefoon: 0473 931 095
E-mailadres: info.ocieper@rodekruis.be

Meer informatie