Tijdelijke bewegwijzering evenementen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Niemand mag de openbare weg op private wijze gebruiken door het plaatsen van voorwerpen of constructies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  Onder die reglementering valt ook het bewegwijzeren van of aanduiden d.m.v. pijlen van uw activiteit. (wandeltochten, fietstochten, enz. ...)

Om tijdelijke bewegwijzering te mogen plaatsen langs de gemeentewegen van het grondgebied Ieper dient u een aanvraag in te dienen. In uw schriftelijke aanvraag vermeldt u minstens de coördinaten van de organisator, de datum en locatie van het evenement of de activiteit en/of de locaties waar u tijdelijke bewegwijzering wenst aan te brengen. Op gewestwegen is het niet toegelaten om tijdelijke bewegwijzering te plaatsen. 

Uw aanvraag wordt in principe binnen de 2 weken behandeld. In de daaropvolgende week ontvangt u de toelating met de plaatsingsvoorwaarden.

Adres

Vraag hierbij aan het College van Burgemeester en Schepenen, Ter Waarde 1 8900 Ieper, toelating om tijdelijke bewegwijzering te mogen plaatsen langs de gemeentewegen van het grondgebied Ieper naar aanleiding van:

Datum activiteit *