Ieperlingen meer tevreden over het lokale coronabeleid dan gemiddelde Vlaming

10 juni 2021

Tussen 14 en 24 mei 2021 konden alle inwoners van Groot-Ieper de Corona Impact Monitor invullen. Deze bevraging, ontwikkeld door Universiteit Hasselt en het platform de Betrokken Partij, ging na welke impact de pandemie al heeft gehad op de inwoners, alsook op het socio-economisch weefsel. Uit de resultaten blijkt dat Ieperlingen meer tevreden zijn over het plaatselijk coronabeleid dan de gemiddelde Vlaming (7,2 t.o.v. 6,5).

De respons op de wetenschappelijk onderbouwde bevraging was groot: maar liefst 1.146 Ieperlingen vulden de online vragenlijst in. Alle leeftijden, opleidingsniveaus en deelgemeenten zijn daardoor vertegenwoordigd.

Naast de tevredenheid over het beleid scoort ook het algemeen gevoel van de Ieperlingen (geluk) beter dan het gemiddelde in Vlaanderen, namelijk 7,4 t.o.v. 6,9. Toch geeft 1 op 3 Ieperlingen aan dat tijdens de coronaperiode de eenzaamheid in zijn/haar persoonlijke situatie is toegenomen. Inwoners vragen om in de toekomst extra aandacht te hebben voor de aanpak van sociaal isolement.

Vaccinatiebereidheid in Ieper
In Ieper ligt ook de vaccinatiegraad hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen: slechts 12% geeft aan dat ze nog niet zeker zijn of ze zich laten vaccineren tegen COVID-19. De twijfelaars situeren zich vooral bij de leeftijdsgroepen onder 49 jaar. De dienst communicatie van stad Ieper plant extra acties over het belang van vaccinatie, specifiek gericht naar die jongere doelgroepen.

  • 7,7 op 10 is tevreden over de coronawaardebon die in september 2020 werd bedeeld aan Ieperse gezinnen. De stad maakte € 700.000 vrij voor de actie, waarmee ze tegelijk de inwoners en de lokale economie kon ondersteunen.
  • Ook het initiatief #IeperHelpt waarbij zowel vrijwilligers als mensen die hulp nodig hebben zich kunnen aanmelden wordt sterk geapprecieerd met een score van 7,5 op 10.
  • De uitbreiding van de terrassen voor de horeca wordt gewaardeerd met een score van 7,6 op 10.
  • 7,3 mensen op 10 beoordelen de mondmaskerplicht in Ieper als positief. Minder tevreden waren Ieperlingen met de bedeling van de gratis mondmaskers (5,7/10).

67% van de Ieperlingen vond zijn of haar weg gemakkelijk terug naar communicatie over de coronacrisis in Ieper. Communicatie rechtstreeks van officiële stadskanalen wordt als betrouwbaar ervaren. Het stadsmagazine heeft met 62% het grootste bereik, gevolgd met 47% voor de website www.ieper.be, 42% voor de Facebookpagina Stad Ieper en 31% voor de nieuwsbrieven.

Tevredenheid over steunmaatregelen
In de bevraging werd ook gepolst naar de beoordeling van enkele concrete Ieperse steunmaatregelen, en naar hoe de communicatie van de stad tijdens de coronaperiode werd gevolgd.

Kansen en aandachtspunten
Deelnemers konden in de enquête aangeven op welke beleidsmaatregelen de stad de komende maanden nog meer kan inzetten, nu de relance voor de deur staat.   

Met 41% is er ook een signaal dat Ieperlingen investeringen in cultuur, sport en vrije tijd wenselijk vinden. En met 36% is dat eveneens het geval voor investeringen in zorg en opvang.

40% van de inwoners wil dat er nog meer wordt ingezet op het ondersteunen van gezinnen die geconfronteerd worden met spanningen, geweld of misbruik. 35% wil dat de stad inwoners in armoede, of inwoners met inkomensverlies door de coronapandemie financieel ondersteunt.

Het onderzoek legt ook een toeristische opportuniteit bloot: er werd een grote wens vastgesteld van de provincies Limburg en Antwerpen om naar West-Vlaanderen af te zakken. Hierbij hebben de respondenten het meest interesse in fietsen, wandelen en activiteiten in de natuur. Maar ook gastronomie en verblijf in een hotel staan op hun verlanglijstje.