Stookoliecheque wordt verhoogd

10 november 2022

Omwille van de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Een maatregel was de toekenning van de eenmalige stookoliecheque van 225 euro voor stookolie of propaan in bulk. De Federale regering heeft nu beslist om deze stookoliepremie te verhogen naar 300 euro.

Heb jij de cheque al ontvangen?

Dan krijg je automatisch het resterende bedrag van 75 euro op je rekening gestort. Hier hoef je dus niets meer voor te doen.

Heb jij nog geen cheque ontvangen?

Je kan de stookoliecheque online aanvragen of per post.
Stuur het formulier ingevuld naar FOD Economie, Algemene Directie Energie-Cel, Verwarmingstoelage 300 euro, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.