Stadsloket - Grote Markt

In het stadsloket in de Lakenhalle op de Grote Markt (zelfde ingang dienst toerisme), kan je terecht voor diverse uittreksels uit het bevolkingsregister zoals bewijs van leven, bewijs van samenstelling van het gezin, bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, het wettigen van een handtekening op een document, voor het afstempelen van je formulier voor stempelcontrole (deeltijdse arbeid), je levensbewijs voor het Frans pensioen, voor een kopie eensluidend verklaren met het origineel, het afgeven van het formulier inenting tegen poliomyelitis, een oproepingsbrief verkiezingen, een formulier stemmen bij volmacht verkiezingen, een afschrift van je geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte, evenals voor de aankoop en het herladen van een parkeertoestel, van huisvuilzakken (restafval en pmd), de gemeentekaart van De Lijn, Ieperse kadobons, stickers “geen reclamedrukwerk”, afvalkalender, aanvragen ophaling groot huisvuil en de inning van parkeerboetes. In het stadsloket kan je ook in alle discretie je budgetmeter Eandis opladen.

Openingsuren deze week

Maandagvan 09:00 tot 13:00
Dinsdagvan 09:00 tot 13:00
Woensdagvan 09:00 tot 13:00
Donderdagvan 09:00 tot 13:00
Vrijdagvan 09:00 tot 13:00
Zaterdagvan 10:00 tot 13:00
Zondaggesloten
Maandag 6-03-2017van 09:00 tot 13:00
Dinsdag 7-03-2017van 09:00 tot 13:00
Woensdag 8-03-2017van 09:00 tot 13:00
Donderdag 9-03-2017van 09:00 tot 13:00
Vrijdag 10-03-2017van 09:00 tot 13:00
Zaterdag 11-03-2017van 10:00 tot 13:00
Zondag 12-03-2017gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feest van de Arbeidmaandag 1 mei 2017
Feest van de Vlaamse Gemeenschapdinsdag 11 juli 2017
Nationale Feestdagvrijdag 21 juli 2017
O.L.V. hemelvaartdinsdag 15 augustus 2017
Allerheiligenwoensdag 1 november 2017
Allerzielendonderdag 2 november 2017
Wapenstilstandzaterdag 11 november 2017
Kerstdagmaandag 25 december 2017
2de Kerstdagdinsdag 26 december 2017
Nieuwjaarmaandag 1 januari 2018

Waar kan je ons bereiken?