Stad Ieper zoekt vrijwilligers voor zomerschool

23 juni 2020
Stad Ieper organiseert van 10 tot en met 21 augustus een zomerschool voor kinderen van het lager onderwijs die nood hebben aan extra ondersteuning. De stad ontving daarvoor subsidies vanuit de Vlaamse Overheid. Een tiendaags programma moet de schoolachterstand van twee groepen leerlingen verkleinen. 

10-daags programma
In de voormiddag wordt ingezet op remediëring met focus op Nederlands en Wiskunde, in de namiddag is er ter afwisseling een spel-of sportactiviteit. Concreet: de zomerklassen starten om 8.30 u. en eindigen om 17 u. (met permanentie over de middag). De voormiddagen vinden plaats in Het Perron, de namiddagen zijn afhankelijk van de activiteit. 
 
Enthousiaste vrijwilligers gezocht
Ben jij leerkracht of heb je voeling met lesgeven? Student in de lerarenopleiding? Pedagoog? Sportbegeleider? Monitor? Meld je aan als vrijwilliger en zorg er mee voor dat kinderen hun opgelopen leerachterstand verkleinen.

De stad hoopt dat ook mensen uit het onderwijs in augustus hieraan willen meewerken. Want het is van groot belang dat het leerprogramma in de voormiddag kwaliteitsvol is, dus gebracht door mensen met voldoende pedagogische bekwaamheid. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.
 
 
 
De stad hoopt op jouw steun!
Alle info en aanmeldingen: Liesa Deberdt via liesa.deberdt@ieper.be of 0477 160 745.