Sociaal-pedagogische toelage voor opvoeding en verzorging gehandicapt kind

Online aanvragen Contact

Een ouder (of ermee gelijkgestelde persoon) die de opvoeding en verzorging opneemt van haar/zijn gehandicapt kind kan een toelage aanvragen. 

Voorwaarden

Toelage van €75

 • inwoner van Ieper zijn.
 • kind mag maximum 21 jaar oud zijn.
 • moeder moet genieten van een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • kind gaat naar school.
 • kind  is opgenomen in een erkende instelling en gaat wekelijks en tijdens vakantieperiodes naar huis.

  Toelage van €150

 • inwoner van Ieper zijn.
 • kind mag maximum 21 jaar oud zijn .
 • moeder moet genieten van een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • de ouder neemt bestendig en thuis de verzorging en opvoeding van het gehandicapte kind op zich.

Procedure

U dient een aanvraagformulier in samen met

 • een bankbewijs van storting van zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
 • een kopie van het algemeen attest FOD Sociale zekerheid

 

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden, voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst welzijn - sociale premies. De contactgegevens en openingsuren vindt u hiernaast.

 

Bedrag

De uitbetaling van 75 of 150 euro per jaar gebeurt via een overschrijving.

Online aanvragen Contact

Contactinformatie