Vanaf 12 juli kunnen apothekers sneltesten afnemen

16 juli 2021

Met de zomer herneemt het leven stilaan terug zijn normale gang. Het zit er dus in dat je plannen hebt gemaakt voor een reis of een evenement (cultureel, sportief...). Maar als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen.

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken. Sinds 12 juli 2021 is het mogelijk om een snelle antigeentest te laten uitvoeren in verschillende apotheken, waar de apothekers en hun assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen.

Opgelet: de sneltesten die in de apotheken worden uitgevoerd, zullen niet worden terugbetaald. Je zal ze dus zelf moeten betalen. De prijs ervan zal duidelijk geafficheerd worden in de apotheek. Bovendien gaat het om een sneltest en dus niet de PCR-test die in de testcentra wordt afgenomen.

Praktisch

  • Ga eerst na of het resultaat van een snelle antigeentest die in een apotheek wordt uitgevoerd wel beantwoordt aan de vereisten van het land of de landen die op je programma staan, of van het evenement dat je wil bijwonen. Sommige landen aanvaarden enkel een PCR-test en daarvoor kan je niet terecht in een apotheek.
  • Het moment waarop de test wordt uitgevoerd is van belang, vergeet niet om dat eveneens na te gaan. Afhankelijk van je bestemming, zal de sneltest minstens 48 tot 72 uur voor aankomst of vertrek moeten worden uitgevoerd. De FOD Buitenlandse zaken geeft op zijn website reisadviezen per land en werkt die geregeld bij. Meer info vind je hier.  
  • Heb je je ervan verzekerd dat een snelle antigeentest je toegang biedt tot de bestemming(en) of het evenement waar je naar toe wil? Vraag aan je apotheker of hij/zij die dienst aanbiedt, en onder welke voorwaarden (met of zonder afspraak, op welke dag(en), aan welke prijs...). Een goede raad: wacht niet tot het laatste ogenblik om je te informeren en maak, indien nodig, een afspraak!
  • Je komt naar de apotheek met je persoonlijke documenten (bv. identiteitskaart, ISI+kaart, kleefbriefjes ziekenfonds, …)
  • De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het resultaat, dat na een kwartier gekend is, in de apotheeksoftware en verzendt het naar het gezondheidsinstituut Sciensano.
  • Bij een negatief resultaat, d.w.z. wanneer er geen infectie met COVID-19 wordt vastgesteld, zal je jouw certificaat binnen de 2 uur ontvangen op jouw app “CovidSafe”, zodat je op reis kan. Dit certificaat kan je downloaden en printen op mijngezondheid.be.
  • Bij een positief resultaat, d.w.z. wanneer er wél een infectie met COVID-19 wordt vastgesteld, zal jouw apotheker je onmiddellijk contacteren en je verzoeken in quarantaine te gaan. Vervolgens zal je worden gecontacteerd door “Contact Tracing”.
  • Heb je een (negatief!) resultaat op zak? Dan kan je genieten van een mooie reis en/of aangenaam event!

 

Wat is een snelle antigeentest?
Voor de COVID-19 snelle antigeentest is dezelfde neuskeeltest nodig als voor de PCR-test, maar de analysetechniek is eenvoudiger. Het is een manuele test met een keel- of neuswisser die meet of er virusdeeltjes aanwezig zijn en waarvan het resultaat direct kan worden afgelezen.

Het resultaat wordt binnen maximaal 30 minuten weergegeven in de vorm van streepjes die op het doosje verschijnen. Via de antigeentest kan, bij positief resultaat, de aanwezigheid van het virus snel worden bevestigd. Deze test is evenwel minder gevoelig dan de PCR-test.

Antigeentests zijn geen zelftests en geen PCR-tests.

Ik vertoon symptomen, wat nu?
Als er bij jou symptomen van COVID-19 werden vastgesteld, vragen wij jr om niet in de apotheek langs te komen en jouw huisarts te contacteren.

Meer info? 
www.apb.be

www.eerstelijnszone.be