Rook- en vuurverbod in West-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen

Tot 25 augustus 2019

Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé enkele bijkomende preventieve maatregelen genomen.

Vanaf 23 juli vaardigde gouverneur Carl Decaluwé een politiebesluit uit voor een tijdelijk verbod op kampvuren in heel West-Vlaanderen. Ook geldt er een tijdelijk rook- en vuurverbod in alle provinciale domeinen en de natuur- en bosgebieden in West-Vlaanderen.

Door de grote hitte en de aanhoudende extreme droogte is de natuur bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Het rook- en vuurverbod is een preventieve maatregel om brand te voorkomen.

Aan de provinciale domeinen zal het verbod duidelijk vermeld staan aan de ingang. De gouverneur doet een oproep aan de burgemeesters om voor de gemeentelijke parken een zelfde verbod en communicatie in te stellen.

Het verbod blijft van kracht tot het door de gouverneur wordt opgeheven. De meest recente info kan je terug vinden op www.west-vlaanderen.be