Rioleringswerken Oude Houtmarktstraat

16 november 2020

Op 24 november worden private rioleringswerken uitgevoerd in de Oude Houtmarktstraat.

Verkeershinder
Tijdens deze werken zal de straat tijdelijk afgesloten zijn tussen 7.30 u. en 9 u.