Rioleringswerken Boterstraat

8 november 2021

Tussen 8 november en 3 december worden gedurende enkele dagen werken uitgevoerd aan de riolering op het kruispunt Boterstraat x Boomgaardstraat. 

Verkeershinder
Tijdens deze werken wordt het voetpad aan de zijde van de Boomgaardstraat afgesloten. Voetgangers dienen tijdelijk over te steken. Gedurende de werken zal het niet mogelijk zijn om de Boomgaardstraat in te rijden vanaf de Boterstraat. Het éénrichtingsverkeer in de Boomgaardstraat wordt dan tijdelijk opgeheven in functie van het plaatselijke verkeer.