Reglement stedenbouwkundige ontwikkelingskost

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 november 2022 het reglement houdende de stedenbouwkundige ontwikkelingskost goedgekeurd.

Met dit reglement wordt een stedenbouwkundige ontwikkelingskost bepaald van 1.000 euro per bijkomende woonentiteit of woonkavel. Sociale woningen zijn niet onderhevig aan de stedenbouwkundige ontwikkelingskost.

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning zal een aanrekening worden verstuurd voor het bedrag van de stedenbouwkundige ontwikkelingskost. Met deze inkomst zal de stad inzetten op het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde door investering in de ruimere omgeving van het project (parkaanleg, speelzone, fietsstalruimte,…).

Verder blijft de groennorm en de vereiste investering in ruimte voor beweging voor projecten vanaf 10 woonentiteiten of woonkavels van kracht als stedenbouwkundige last te realiseren binnen de projectontwikkeling

Hierna kan u het reglement voor de stedenbouwkundige ontwikkelingskost terugvinden. 

Reglement stedenbouwkundige ontwikkelingskost

Contactinformatie