Registreer de droogteschade aan je woning

12 mei 2022

Om droogteschade aan woningen in kaart te brengen, richt het Vlaams Departement Omgeving een registratiepunt op. In dit loket kan je als burger recente en historische droogteschadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning groter dan 3 mm melden. Deze meldingen komen terecht in het register van het Departement Omgeving.

Wat kan je registreren?

In dit loket kan je recente en historische schadegevallen van scheuren, barsten en scheefstelling in de woning door droogte melden. Enkel schadegevallen met scheuren groter dan 3 mm kan je melden. Opgelet: je krijgt geen advies of expertise voor een specifiek schadegeval.

Wie kan een schadegeval registreren?

Als woningeigenaar doe je de melding zelf, of een familielid, gemeenteambtenaar etc. kan het in je plaats doen. In het Registratiepunt geef je aan of de overheid je mag contacteren in verband met het onderzoek over drooggteschade aan woningen.

Registreer jouw schadegeval door droogte

Waarom schadegeval door droogte registreren?

Om het risico op schade aan woningen door droogte betrouwbaar in te schatten wil Vlaanderen met dit Registratiepunt te weten komen:

  • waar er schadegevallen door droogte zijn;
  • wat de samenstelling van de ondergrond ter plaatse is;
  • welke soort schade er door droogte is;
  • hoeveel schadegevallen er zijn.


Wat gebeurt er met deze gegevens?

  • Wie een schadegeval door droogte registreert, krijgt geen expertise over dat schadegeval.
  • De informatie die je ingeeft in het registratiepunt, wordt alleen gebruikt voor het volledige onderzoek over droogteschade aan woningen (Vlaamse overheid, opdracht OMG_VPO_2021_02).
  • Het kan dat je registratie wordt doorgegeven aan de federale overheid. Want zij coördineren de schaderegistraties op nationaal niveau.
  • Gaf je je contactgegevens door? Dan kan het de Vlaamse overheid contact met je opneemt in verband met het onderzoek over droogteschade. 

Wat is het doel van dit Registratiepunt?

Het Departement Omgeving start een onderzoek naar de interactie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond.

Welke info hebben burgers nodig om een goede kwaliteit van de woning te verzekeren? Als je weet hoe de (ondiepe) ondergrond van en rond je woning is samengesteld, kan je de funderingen er voldoende op afstemmen. Er is immers mogelijk gevaar als dat niet goed is afgestemd.

Hoe meer burgers een schadegeval door droogte registreren, hoe beter er zicht komt op de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen doorheen de tijd.

Verandert het watergehalte? Dan kunnen kleien in de ondergrond in meer of mindere mate zwellen en/of krimpen. Als de fundering van de woning niet is aangepast aan de ondergrond is het risico op schade groter. Ook als het watergehalte in de ondergrond bij de woning niet gelijkmatig verandert, is er risico op schade.

De Vlaamse klei is een begrip. Op veel plaatsen in Vlaanderen zit er plastische klei in de grond, soms dicht aan de oppervlakte. Maar niet overal waar die klei voorkomt, hoeft dat een probleem te zijn. Via Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) vind je al info over de samenstelling van de bodem, de ondergrond en de stand van het grondwater.

Vanaf nu vind je via DOV ook het themaloket ‘Plastische gronden’ met info over potentieel ondiep kleivoorkomen in de Vlaamse bodem en ondergrond. Daarmee geeft het Departement Omgeving een andere kijk op de samenstelling van de bodem en ondergrond, die je ook kan terugvinden met de Virtuele Boring.