De provincie werkt aan de ruimtelijke toekomst voor Ieper

17 mei 2022

Ieper en de provincie West-Vlaanderen maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van het kleinstedelijk gebied Ieper. Met dit planproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Dit proces kadert de toekomstvisie van de stad waarbinnen gezocht wordt naar ruimte voor groen, wonen, bedrijvigheid, recreatie en kleinhandel … 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 5 mei 2022 de start- en procesnota van het PRUP 'Herziening Afbakening Kleinstedelijk Gebied Ieper’ goedgekeurd. Nu volgt een periode van inspraak van maandag 16 mei tot en met vrijdag 15 juli 2022.

Inspraakmomenten

Tijdens de periode van inspraak worden er twee momenten georganiseerd:

  • Digitale toelichting (webinar) op 2 juni: deelnemen kan via de browser.
  • Infomarkt op 9 juni van 16 tot 20 uur in het Vleeshuis, Boomgaardstraat 3/7 in Ieper.

Daarnaast kan iedereen tijdens de publieke raadpleging de documenten inkijken en ideeën en opmerkingen geven over de startnota. Alle informatie vind je via www.west-vlaanderen.be/afbakeningIeper