Proefproject: De Menenstraat verkeersvrij

14 maart 2019

Telkens in het eerste weekend van de maand zal de Menenstraat tussen 14 en 20 uur afgesloten worden voor het verkeer. Het proefproject loopt in de maanden april tot en met oktober.

In het weekend van 6 en 7 april is het zover: Stad Ieper start een proefproject op en maakt op geregelde tijdstippen de Menenstraat verkeersvrij. Het gaat om één zaterdag en zondag per maand tussen 14u en 20u. Op die dagen zal het doorgaande verkeer niet toegelaten zijn. Het gemotoriseerd verkeer moet dan omrijden. De stad zal er over waken dat de verkeersafwenteling optimaal kan verlopen.

Het proefproject loopt dus 1 keer per maand tussen april en oktober. Daarna komt er een grondige evaluatie. Voor die evaluatie zal ook rekening gehouden worden met de mening van de bevolking want in de bevraging “Kvraagetaan …de Ieperlingen” zit ook een luikje over de Menenstraat.

Aan dit project is er veel overleg met de handelaars van de Menenstraat vooraf gegaan. Er was eerst een vergadering en daarna ook nog een schriftelijke bevraging. De handelaars zelf verkozen een maandelijkse afsluiting van 2 weekenddagen. Ze krijgen de mogelijkheid om op de verkeersvrije dagen hun waren ook op de voetpaden uit te stallen als ze dat willen.

 


Contactinformatie