Plaatsen brug Eiland

27 januari 2023

Tussen 13 en 24 februari wordt de nieuwe brug geplaatst bij het Eiland.

Verkeershinder

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk.