Nieuw pilootproject JOW! wil maatschappelijk kwetsbare jongeren helpen

5 november 2020

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en VDAB richt in de regio Ieper-Poperinge een pilootproject op dat de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterkt. Voor de opstart en de uitvoering van dit pilootproject JOW! slaan Argos vzw, CAW Centraal West-Vlaanderen en Dienst Welzijn van Ieper de handen in elkaar.  

Door de expertise van de organisaties gezamenlijk in te zetten, wordt ingezet op een snellere en efficiëntere dienstverlening op maat van de jongere. De gekende knelpunten in de bestaande hulpverlening kunnen zo worden tegengegaan en/of verminderd zoals onder andere versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen die een goede hulp- en dienstverlening in de weg staan. 

Concreet bouwt dit partnerschap een samenwerkend en verbindend samenwerkingsverband op tussen de lokale aanbieders van hulp- en dienstverleners waarbij de jongere en zijn omgeving steeds centraal staan. 

Specifiek gaat dit om jongeren die omwille van een meervoudige en complexe problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het huidige aanbod van hulp- en dienstverlening. De focus ligt op jongeren die nog niet of onvoldoende bereikt worden of waarvoor (nog) geen passende hulp werd gevonden. 

Deze jongeren hebben nood aan een ‘compagnon de route’ die met hen mee op pad gaat, hun noden helpt te vertalen, hun zelfredzaamheid verhoogt, mee deuren opent en diensten engageert om de nodige ondersteuningsmogelijkheden aan te bieden die zoveel mogelijk aansluiten bij hun persoonlijke leefwereld, hun mogelijkheden en hun sociale netwerk. De uiteindelijke doelstelling is om de leefsituatie van de jongeren te verbeteren en hen te activeren richting arbeidsmarkt.

Het project wil met een intersectoraal team van een vijftal jongerenbegeleiders en coördinator in totaal 175 jongeren helpen, verspreid over twee jaar. De jongerenbegeleider staat -naast het individueel begeleiden van de jongere- in voor het uitbouwen van een steunnetwerk waarop de jongere steeds kan terugvallen. 

Hiervoor is een budget vrijgemaakt bestaande uit 40% Europese middelen en 60% vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds. 


Contactinformatie