Stad Ieper betuigt medeleven aan de families die zijn getroffen door de overstromingen

16 juli 2021

De hevige regenval van de afgelopen dagen heeft een groot aantal rivieren in Wallonië, Vlaams-Brabant en Limburg buiten hun oevers doen treden. Dit heeft geleid tot grote overstromingen, talrijke interventies van hulpdiensten en de evacuatie van bewoners en kampen van jeugdbewegingen, en jammer genoeg vielen er ook al dodelijke slachtoffers.

Het stadsbestuur wil zijn diep medeleven betuigen aan de families die zijn getroffen. Met groot respect ziet Stad Ieper dat de diverse overheden, de hulpdiensten en de vele hulpverleners en vrijwilligers alles in het werk stellen om iedereen te helpen en Stad Ieper is hen daarvoor erkentelijk.

Burgemeesters over het hele land kregen de vraag van hun burgers hoe ze hulp kunnen bieden. Dit hartverwarmende signaal werd opgepikt en doorgegeven aan het federale niveau dat momenteel de noodsituatie coördineert. Zij kunnen best inschatten wat de hoogste noden zijn en welke initiatieven daaraan tegemoet komen.

Wil je zelf graag helpen? https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/

Meer info? https://crisiscentrum.be/nl/overstromingen-juli-2021