Captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen vanaf 25 mei 2020

28 mei 2020
Door de aanhoudende droogte vaardigde de gouverneur op 25 mei 2020 een aangepast en verstrengd captatieverbod uit voor het volledige Ijzerbekken. Het oppompverbod gaat in vanaf 25 mei en geldt voor het grootste deel van het Ieperse grondgebied. In dit gebied mag geen water meer gecapteerd worden.
 
Uitzonderingen
Alleen voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen mag er nog beperkt opgepompt worden. 
 
Toezicht op overtredingen
Er wordt toezicht voorzien. Overtredingen kunnen bestraft worden met geldboetes en gevangenisstraf. Sowieso is het ook altijd verboden om te capteren uit de vestingen en de vijvers (uitgezonderd voor De Watergroep en lopende overeenkomsten).

Klik hier voor het volledige besluit en een kaart.

Alternatieven voor land-en tuinbouw

 • De bevaarbare waterlopen (het kanaal Ieper Ijzer)
  Behalve voor aangelanden kan dit enkel op de daartoe voorziene plaatsen.  Voor onze regio ligt dit captatiepunt aan de Provincieweg 2 te Langemark-Poelkapelle (nabij Steenstrate). Op andere plaatsen in het kanaal en ook het verwezen kanaal Ieper-Komen is dit dus niet toegestaan. Alleen na voorafgaandelijke melding bij de Vlaamse Waterweg.
  Meer info.

 • De bufferbekkens 
  Het oppompverbod geldt niet in de bufferbekkens, maar alleen zolang het waterpeil voldoende hoog is.  Verplicht gebruik van de aanwezige infrastructuur en aansluitingen; het is niet toegestaan om zelf leidingen in het bufferbekken te leggen. Er kunnen plaatselijk beperkingen gelden.  Het is enkel toegestaan om tussen 5.30 u. en 22 u. te pompen. Wachtende voertuigen moeten hun motor afleggen.

  In Vlamertinge (de Cerfstraat) wordt dit met een vlag aangegeven.
  Gele vlag = enkel gebruik voor prioritair land- en tuinbouwgebruik (drinkwater vee, beregenen akkergewassen voor voedselproductie) en brandweer in geval van nood. 
  Rode vlag = het oppompen van water uit het bufferbekken is verboden (wegens extreme droogte, mogelijke verontreiniging ...)

 • Het effluent van Aquafin (Diksmuidseweg 170)
  Dit gezuiverd afvalwater is enkel geschikt voor irrigatie en bewatering. Voor het afhalen van water moet je vooraf een overeenkomst afsluiten.
  Klik hier voor meer info.

IedereenIeper
We vragen ook de medewerking van alle Ieperlingen om spaarzaam met water om te springen: hier vind je alvast enkele tips. Ook de stadsdiensten geven het goede voorbeeld: er wordt geen water meer gewonnen uit de vestingen, maar wel van gezuiverd afvalwater om de planten water te geven.

 

 

 

 

 


Contactinformatie