Oppompverbod uit onbevaarbare waterlopen vanaf 6 augustus 2020

5 augustus 2020
Door de droogte van de voorbije weken staat het water op de onbevaarbare waterlopen in het Ieperse grondgebied erg laag. Met de hittegolf in zicht houdt verder oppompen van water een risico in op drooglegging. Daarom geldt vanaf 6 augustus 2020 een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen op het grondgebied Ieper.

Uitzonderingen
Alleen voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen mag er nog beperkt opgepompt worden. Ook voor hulpdiensten geldt het verbod niet.
 
Vijvers en vestingen
Voor Dikkebus- en Zillebekevijver evenals voor de Vestinggrachten bestaat reeds een algemeen verbod, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 4 september 2017 (uitgezonderd voor De Watergroep en lopende overeenkomsten).
 
Alternatieven voor land- en tuinbouw

 • Bufferbekken in Vlamertinge
  Het oppompverbod geldt niet in het bufferbekken, maar alleen zolang het waterpeil voldoende hoog is.  Verplicht gebruik van de aanwezige infrastructuur en aansluitingen; het is niet toegestaan om zelf leidingen in het bufferbekken te leggen. Er kunnen plaatselijk beperkingen gelden.  Het is enkel toegestaan om tussen 5.30 u. en 22 u. te pompen. Wachtende voertuigen moeten hun motor afleggen.

  In Vlamertinge (de Cerfstraat) wordt dit met een vlag aangegeven.
  Gele vlag = enkel gebruik voor prioritair land- en tuinbouwgebruik (drinkwater vee, beregenen akkergewassen voor voedselproductie) en brandweer in geval van nood. 
  Rode vlag = het oppompen van water uit het bufferbekken is verboden (wegens extreme droogte, mogelijke verontreiniging ...)
 • Het effluent van Aquafin (Diksmuidseweg 170)
  Dit gezuiverd afvalwater is enkel geschikt voor irrigatie en bewatering. Voor het afhalen van water moet je vooraf een overeenkomst afsluiten. Oppompen kan tussen 8 u. en 16.30 u.