Pluimvee vanaf zondag 15 november 2020 verplicht opgehokt

8 december 2020
Op 13 november 2020 werden in het vogelopvangcentrum van Oostende drie gevallen van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) vastgesteld bij wilde vogels. Deze 3 gevallen geven aan dat aviaire influenza circuleert bij wilde vogels op ons grondgebied.

Vanaf 15 november zijn in heel België volgende maatregelen van toepassing:

  • Alle pluimvee en vogels van pluimveebedrijven en van individuele houders, met inbegrip van duiven, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.
Sinds 1 november 2020 waren in het hele land de volgende maatregelen al van kracht na de zorgwekkende epidemiologische situatie in het buitenland. Deze maatregelen blijven van kracht.

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
Alle maatregelen zijn van toepassing op commerciële pluimveebedrijven en in gevangenschap levende vogels. Dus ook voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België (zij die in hun tuin kippen of siervogels houden en duivenmelkers).
 

Contactinformatie