Opgelet voor illegale afvalinzamelingen

14 mei 2019

Veel van ons afval kan hergebruikt worden en is dus geld waard. Dat weten ook de illegale afvalinzamelaars. Dit zijn privéophalers die zonder toestemming van de gemeente afval inzamelen. Soms nemen ze afval mee dat buitenstaat voor ophaling in opdracht van de stad, of soms organiseren ze zelf ook een inzamelronde die ze meestal aankondigen met een strooibriefje.

Je kan makkelijk nagaan of een inzameling illegaal is door even op de afvalkalender te kijken. Staat de inzameling er niet op dan is ze in de meeste gevallen illegaal.

Alleen de stad is bevoegd is voor de ophaling van huishoudelijk afval op haar grondgebied. Alleen de afvalintercommunale IVVO mag afval ophalen. Tegenwoordig zijn er wel heel wat niet-geregistreerde ophalers op pad. Zij halen bij de mensen o.a. textiel, papier en karton, oude metalen of zelfs elektro op. Vaak kondigen zij hun ophaling aan met folders in de brievenbus. De voorbije weken werden er verschillende strooibriefjes gebust voor o.a. de inzameling van textiel, speelgoed en elektro.

Illegale ophalers of personen die op zoek zijn naar ‘nog bruikbaar materiaal’, halen het afval door elkaar, zorgen voor overlast én maken zich hierbij schuldig aan diefstal. Daarbij kosten deze illegale ophalers de gemeenschap onrechtstreeks handenvol geld. Het afval dat zij inzamelen kan de stad of een andere erkende ophaler niet meer inzamelen en dat betekent een verlies aan inkomsten. Net die inkomsten gebruikt de stad om de inzameling en de verwerking voor de inwoners betaalbaar te houden. Bovendien is er een groot risico dat bepaalde afvalstoffen (bijvoorbeeld afgedankte elektro) in een zwart circuit terechtkomen en hierdoor zelfs milieuproblemen worden veroorzaakt door een niet oordeelkundige verwerking.

Krijg je zelf zo’n flyer in de bus of zie je iemand anders dan de gekende ophalers je papier en karton of oude metalen meenemen? Dan gaat het vrijwel zeker om illegale praktijken. Meld dit via de milieudienst, of neem contact met de lokale politie. Ga zeker niet in op de uitnodiging om je afval buiten te plaatsen voor de aangekondigde (illegale) inzamelronde!


Contactinformatie