Openbare onderzoeken - stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Dossiernr
Aanvrager
Ligging
Omschrijving van de werken
 van
 tot
2017/656 Hovsepyan Vladimir Kemmelseweg 1 verbouwen van de voorgevel, vernieuwe van het schrijnwerk en plaatsen van een houten afsluiting 3/02/2018 4/03/2018
2017/700 Vooruitzicht Vandepeereboomplein 55 verbouwen en nieuwbouw van kantoren 3/02/2018 4/03/2018
2017/689 Steyaert Philip Brugseweg 85-87 bouwen van 2 meergezinswoningen na slopen van de bestaande woning en bijgebouw 5/02/2018 6/03/2018
2017/697 Deman Kenny Middelstraat 11 slopen en herbouwen van een woning en stal na slopen van bijgebouwen, vellen van bomen, heraanleggen van verharding en tuin + plaatsen van zonnepanelen 5/02/2018 6/03/2018
VK12_027/3 Vercaigne Filiep Poperingseweg  aanvraag tot verkavelingswijziging voor lot 5 in functie van het creëren van een bijkomend lot 5/02/2018 6/03/2018
VK12_080/1 Vercaigne Filiep Poperingseweg  verkavelen van een perceel voor een vrijstaande eengezinswoning 5/02/2018 6/03/2018
2017/688 Box&Foam Paddevijverstraat 67 bouwen van 2 loodsen, nivelleren van de grond en plaatsen van een keermuur + aanleggen van verharding en parking 6/02/2018 7/03/2018
2017/687 Tuinen Parret Hommelhofstraat 1 bouwen van 4 woongelegenheden met onderliggende loods na slopen van bestaande bedrijfsgebouwen + regularisatie verharding 27/02/2018 28/03/2018

Contactinformatie