Openbare onderzoeken - vergunningsaanvragen

Maak hier een afspraak 
Dossiernr
Aanvrager
Ligging
Omschrijving van de werken
 van
 tot
2017/233 Clarebout Jan Klijtgatstraat 12 slopen en herbouwen van de woning en bijgebouwen 6/06/2017 5/07/2017
2017/239 Froyman Filip Kerkstraat 1 verbouwen van een woning met winkelruimte naar woning met winkelruimte, vakantieverblijf en appartement 6/06/2017 5/07/2017
2017/259 Forrez Bernard Diksmuidestraat 71 functiewijziging van handelszaak met bijhorende woongelegenheid naar aparte handelszaak en woongelegenheid 6/06/2017 5/07/2017
2017/263 Top Filip Madeliefjeslaan 25 overwelven van de Vijverbeek in functie van een toegangsweg naar de garage 6/06/2017 5/07/2017
2017/228 Ieperse Intramurale zieken- en bejaardenzorg Lange Torhoutstraat 29 uitbreiden van het woonzorgcentrum  6/06/2017 5/07/2017
2017/267 Natuurpunt Sasstraat 15 aanleggen van een voetgangersbrug over de Oude Vaart 9/06/2017 8/07/2017
2017/268 Belarbi Marie-France Poperingseweg 331 plaatsen van publiciteit in het vlak van de gevel 12/06/2017 11/07/2017
2017/242 De Naeyer Nick Van Raemdonckstraat 6 slopen en herbouwen van een woning en bijgebouw 9/06/2017 8/07/2017
2017/238 Deraedt Ines Krommenelstraat 7 regularisatie van de inplanting van de woning en nieuwe bijgebouwen (wijziging 2014/174) 12/06/2017 11/07/2017
2017/247 Devriendt Bert Veurnseweg 93 verbouwen en uitbreiden van de woning na slopen van de bestaande aanbouw 12/06/2017 11/07/2017
2017/248 PASMA Canadalaan 15 volledig onderkelderen van de woning 12/06/2017 11/07/2017
2017/241 Demasure Willem Menenstraat 24 omvormen van een handelspand met woning naar handelspand met 2 woongelegenheden 14/06/2017 13/07/2017
VK12_079/2 Bouton Francine Poperingseweg 679, 681, 683 verkavelen van grond voor 3 loten 14/06/2017 13/07/2017
2017/286 Storme Marnick Crescendostraat 42 plaatsen van een houten afsluiting  19/06/2017 18/07/2017
VK06_035/1 Vermeulen Anna Groenestraat 5 verkavelen van grond voor 4 loten 19/06/2017 18/07/2017
VK06_036/1 Vermeulen Anna Brugseweg 259-261 verkavelen van grond voor 2 loten 19/06/2017 18/07/2017
2017/257 Dewulf Freddy Gezelleplein 4A verbouwen en uitbreiden van een garage tot kantoor 19/06/2017 18/07/2017
2017/275 Aedific NV Rijselstraat 70 maken van gevelopeningen en bekleden van de gevel aan de binnenkoer van het voormalig postgebouw  19/06/2017 18/07/2017
2017/280 Molenberg Velodroomstraat 38 regularisatie van uitgevoerde werken aan de woning niet conform de vergunning (2016/165) 20/06/2017 19/07/2017
2017/273 NIFIKA NV Elverdingestraat 2 bouwen van 2 meergezinswoningen met garages en een woning na het slopen van de bestaande bebouwing 20/06/2017 19/07/2017
2017/290 Moens Annelise Bellestraat 107 functiewijziging van twee stallen naar gastenkameers 20/06/2017 19/07/2017
2017/299 Lahoutte Goran Vijverstraat 1A plaatsen van een gesloten afsluiting 26/06/2017 25/07/2017
2017/304 Debaene Kevin Lehrtelaan 22 uitbreiden van de oprit 26/06/2017 25/07/2017
2017/307 Landmeters Gunther Wieltje 55 plaatsen van een houten afsluiting 26/06/2017 25/07/2017
2017/309 Samyn Kevin Tramstraat 21 aanbouwen van een carport 26/06/2017 25/07/2017
2017/277 Segers Joris Vaubanstraat 14 slopen en herbouwen van een eengezinswoning met bijgebouw en serre 26/06/2017 25/07/2017
2017/266 Activiteiten Cultuurcentrum Ieper Dikkebusseweg 480 bouwen van een ontmoetingscentrum na slopen van de bestaande gebouwen 25/06/2017 24/07/2017
2017/293 Pluym Gerda Brugseweg 358D plaatsen van een houten afsluiting 27/06/2017 26/07/2017
2017/292 Braem Sabine Maaldestedestraat 129 plaatsen van een draadafsluiting met zichtschermdoek 27/06/2017 26/07/2017
2017/285 Deceuninck Gwendolina Zonnebeekseweg 337 verbouwen en uitbreiden van de woning + plaatsen van een nieuwe tuinberging 27/06/2017 26/07/2017
2017/324 Cools Gisèle Izegrimstraat 36 aanbouwen van een veranda 3/07/2017 1/08/2017
2017/296 Rooryck Thijs Paupersstraat 5 slopen en herbouwen van de woning en bijgebouw + slopen van 2 vrijstaande bergingen 3/07/2017 1/08/2017
2017/300 Vandeputte Greta Pilkemseweg 74 bouwen van een carport met berging 5/07/2017 3/08/2017
2017/306 Verdonck Dries D'Ennetièresplein 16 verbouwen en uitbreiden van de woning na slopen van de bestaande aanbouw 5/07/2017 3/08/2017
2017/316 Boone Bart Rijselseweg 153 bouwen van drie eengezinswoningen na slopen van het bestaande gebouw 5/07/2017 3/08/2017
OV 2017/328 Mouton Vincent Steentjemolenstraat 10 De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van een aardappelloods en varkensstal, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegde overheid. 5/07/2017 3/08/2017
2017/328 Segaert Linda Schachteweidestraat 30 aanbouwen van een carport 10/07/2017 8/08/2017

Contactinformatie