Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning betreft de integratie van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning in één vergunning. Daarbij worden zowel de aanvraag, de procedure als de beslissing geïntegreerd.

Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer omgevingsvergunning vallen.

Er zullen nog altijd projecten zijn die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten. Er zullen projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is voor de stad Ieper ingegaan op 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsvergunningsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.

Meer informatie : www.omgevingsloket.be

 


Contactinformatie