Nutswerken Sluispad

16 oktober 2020

Op 20 okober worden er nutswerken uitgevoerd op het Sluispad, in het deel tussen de Plumerlaan en de Vanderghotelaan.

Verkeershinder:
Tijdens deze werken zal het pad afgesloten zijn voor verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Plumerlaan.