Gratis noodopvang tijdens verlengde week paasvakantie

26 maart 2021
Het Overlegcomité heeft op 24 maart beslist dat de lessen voor het lager onderwijs van maandag 29 maart tot aan 2 april worden opgeschort. In samenwerking met Stad Ieper voorzien de scholen noodopvang tijdens de schooluren. Voor het kleuteronderwijs is het de school die beslist of de lessen nog veilig kunnen doorgaan, volgens de mogelijkheden die er zijn. 
  
De basisregel is: hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Zieke kinderen en kinderen in quarantaine kunnen niet naar de noodopvang komen. 
 
Wie kan naar de Ieperse noodopvang ? 

  • Kinderen van Ieperse basisscholen  
    • wiens beide ouders werken in essentiële sectoren (zorg, veiligheid,voedselnijverheid …), bij twijfel kan bevestiging van de werkgever worden opgevraagd; 
    • wiens ouders enkel een beroep kunnen doen op 65-plussers voor opvang; 
    • die een kwetsbare thuissituatie hebben. 
  • Heb je echt nood aan opvang, maar behoor je niet tot een van de bovenstaande groepen?
    Neem contact op met de directie van de school van je kinderen. 
 
Hoe kan je inschrijven voor de noodopvang? 
De inschrijvingen voor de opvang verlopen via de school. Enkel de inschrijvingen via de school zijn geldig.  
Heb je vragen over de inschrijving? Contacteer de school van je kinderen. Voor andere vragen kun je terecht bij het meldpunt huisvanhetkind@ieper.be of via 057 451 786.