Nieuwe vreemdelingenkaart

25 mei 2021

De E-kaart (verklaring van inschrijving) wordt vervangen door de EU-kaart, de E+-kaart (duurzaam verblijf) door de EU+-kaart. De lay-out wijzigt grondig. Tevens zullen er ook vingerafdrukken opgenomen worden. E- en E+-kaarten blijven geldig tot op het einde van hun geldigheidsduur.
 
Vanaf 10 mei 2021 is de mogelijkheid voor EU-burgers om te kiezen tussen een papieren en een elektronisch verblijfsdocument afgeschaft. Er kunnen dus geen bijlagen 8 (E-kaart op papier) of 8bis (E+-kaart op papier) meer aangemaakt en afgeleverd worden. De bestaande bijlagen 8 en 8bis blijven echter wel geldig. Er worden twee nieuwe bijlagen in het leven geroepen, namelijk de bijlage 8ter (niet-permanent verblijf) en de bijlage 8quater (permanent verblijf). Dit zijn tijdelijke documenten die 45 dagen geldig zullen zijn in afwachting van de afgifte van de elektronische kaart.
 
In een volgende fase worden de kaarten van onderdanen van derde landen en familieleden van burgers van de Unie gemoderniseerd.

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt dus de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot toepassingen van e-governement en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen
 
Het is niet meer mogelijk om duplicaat aan te vragen voor E- en E+-kaarten. Er moet een EU- of EU+-kaart aangevraagd worden met een geldigheid van 5 jaar. Voor een geweigerde E- of E+-kaart kan de productie niet meer worden geforceerd. Deze kaart moet worden geannuleerd en een EU- of EU+-kaart worden aangevraagd.

Meer info: www.vlaanderen.be/elektronische-vreemdelingenkaart


Contactinformatie