Nieuwe regelgeving voor pluimvee- en konijnenhouders

25 september 2018

 

Sinds kort is er een nieuw koninklijk besluit dat de identificatie en registratie van pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels) en konijnen vastlegt. Er zijn zowel nieuwe verplichtingen voor professionele kwekers als hobbyhouders.

Hieronder de nieuwe regelgeving op een rijtje: 

Registratie

Er geldt een verplichte registratie bij Sanitel voor:

 • Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen)
  • Je houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra u één stuk pluimvee in de voedselketen brengt;
  • Je houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei-productie)
  • Je houdt opfokpluimvee
  • Je houdt pluimvee voor productie van consumptie-eieren, tenzij u op jaarbasis minder dan 15.000 eieren rechtstreeks aan de eindconsument levert. Dit staat gelijk met het houden van minder dan 50 legkippen.
 • Hobbypluimvee (pluimvee dat nooit in de voedselketen komt)
  • Je houdt meer dan 199 stuks pluimvee (uitgezonderd loopvogels);
  • Je houdt 4 of meer struisvogels;
  • Je houdt 6 of meer emoes, nandoes en kasuarissen.
  • Je wenst (nu en dan) hobbypluimvee te verkopen op markten (ongeacht het aantal dat je thuis houdt).
 • Bedrijf van een pluimveehandelaar
  • Je bent een pluimveehandelaar, natuurlijk of rechtspersoon, die pluimvee en hobbypluimvee verhandelt door gebruik te maken van een inrichting.
 • Broeierijen
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 50 eieren van loopvogels;
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 200 eieren van ander pluimvee.
 • Bedrijf met konijnen die bestemd zijn voor de voedselketen
  • Je houdt konijnen voor de vleesproductie: van zodra u één konijn in de voedselketen brengt.

 

Identificatie

Het nieuwe KB legt geen verplichtingen op om pluimvee of konijnen individueel te identificeren, uitgezonderd voor sportduiven die in de voedselketen worden gebracht.

Bedrijfsregister

Houders van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen dienen een register per beslag op weekbasis bij te houden. Dit is in het kader van traceerbaarheid van alles wat in de voedselketen terecht komt. Dit register dient binnen de 3 dagen na het einde van de week aangevuld te worden.
Het nieuwe KB brengt ook verplichtingen mee over het vervoer van pluimvee (uitgezonderd hobbypluimvee) en konijnen. Bij alle verplaatsingen tussen bedrijven moet men een verplaatsingsdocument opmaken.

Met uw vragen over het nieuwe KB I&R pluimvee en konijnen kunt u terecht bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) op tel. 078 05 05 23 of per e-mail: helpdesk@dgz.be.