Nieuw parkeerplan voor Ieper

6 oktober 2020
Stad Ieper maakt werk van een nieuw parkeerplan dat zal ingaan op 1 januari 2021. Doel is om de binnenstad aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Zowel voor de bewoners en bezoekers, maar ook voor wie werkt of onderneemt in Ieper. Op de gemeenteraad van 5 oktober werden de nieuwe reglementen gestemd om het parkeerbeleid vervolgens uit te rollen op straatniveau.
 
Aan de rand van het Ieperse commerciële centrum bevinden zich tal van woonstraten die op vandaag een hoge bezettingsgraad van parkeerplaatsen kennen. In 22 van de 60 straten in de blauwe zone is de parkeerdruk zelfs hoger dan 90%. Die overbezetting leidt al jaren tot ongenoegen bij de bewoners en ongewenst zoekverkeer.

2 uur parkeren in Blauwe zone
De blauwe zone is er in de eerste plaats voor de bewoners en hun bezoekers. Het is nodig om de parkeerdruk te verlagen. Een van de wijzigingen is om, zoals in heel wat andere steden, de maximale beperkte parkeerduur in de blauwe zone terug te brengen van 3 uur naar 2 uur. Op die manier worden langparkeerders ontmoedigd en komen er meer vrije parkeerplaatsen: goed voor de circulatie én voor de Ieperlingen met een bewonerskaart.

Van 3 naar 2 bewonerszones
De twee bewonerszones rond de Rijselstraat worden samengevoegd tot één grotere zone. Zo kunnen houders van een bewonerskaart die éne vrije plaats in de buurt toch innemen omdat ze niet meer in een andere zone zal vallen.
 
Langparkeren nabij het centrum voor 2 euro per dag
De gratis randparkings blijven bestaan maar het stadsbestuur wil ook een aanbod betalend langparkeren voorzien nabij het centrum. Voor wie langer wil parkeren, denk onder meer aan wie shoppen en lunchen combineert, of wie minder mobiel is, maar ook voor werknemers en ondernemers, komt er het ‘pleinparkeren’. Strategische locaties nabij het stadshart waar men zonder tijdslimiet kan parkeren aan een democratisch prijs. De eerste twee uur zijn gratis, een volledige dag 2 euro. Voor langere tijd gratis parkeren blijft ook mogelijk aan de rand van de stad.

Shop&go parkeerplaatsen
Nieuw in de binnenstad wordt de installatie van shop&go. Meer dan 70 parkeerplaatsen worden omgevormd en voorzien van een sensor. Op die plaatsen kan men 30 minuten gratis parkeren en hoeft men ook geen ticket te nemen. De sensor zal parkeerwachters waarschuwen wanneer een wagen de parkeertijd overschrijdt. 
 
Betalende parkeerplaatsen met getrapte prijs per uur
Wat betreft de betalende zone blijven de tarieven gelijk, met uitzondering van de prijs voor het tweede uur dat met € 0,50 wordt verhoogd. Tarieven werken sturend en daarom wordt gekozen voor een getrapte prijs: € 1 voor 0 tot 1uur, € 1,5 voor 1 tot 2uur en € 2 voor 2 tot 3 uur. Het eenmalige parkeerticket om 30 minuten gratis te parkeren blijft behouden en op de shop & go plaatsen kan men voortaan meermaals per dag 30 minuten gratis staan. Daarenboven worden 88 parkeerplaatsen van betalend omgevormd naar gratis blauwe zone.

Automatische verlenging digitale bewonerskaarten
Verder trekt het stadsbestuur ook de kaart van vereenvoudiging: de gratis digitale bewonerskaarten worden vanaf nu automatisch verlengd voor wie aan de voorwaarden voldoet, bewoners hoeven die dus niet langer jaarlijks zelf te vernieuwen.
Het stadsbestuur benadrukt dat het de Ieperlingen ook wil aanmoedigen om gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen. 
Want wie de auto thuis laat, helpt mee om de parkeerdruk te verlichten. 
 
Verdere uitrol nieuw parkeerplan
De maatregelen uit het nieuwe parkeerbeleid en voorstel van uitrol op straatniveau werd deze zomer afgetoetst met de plenaire commissie verkeer. De definitieve vastlegging van onder meer de blauwe zone, de shop&go plaatsen en de locaties voor langparkeren ligt voor op het volgende schepencollege. 
 
Het stadsbestuur plant de Ieperlingen en bezoekers tijdig en volledig te informeren. Er volgt dit najaar een uitgebreide communicatie naar de bewoners toe, onder meer met een overzichtelijke folder. De nieuwe situatie komt ook gedetailleerd op de website en in de volgende editie van het stadsmagazine Iedereen Ieper. De impact van de wijzigingen zullen we uiteraard monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig”, zegt burgemeester Talpe.