Nieuw: LEIFpunt Ieper!

25 juni 2020
Mensen uit de regio Ieper kunnen vanaf juli met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht op een LEIFzitdag in AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. Dit elke laatste donderdag van de maand van 9 tot 12.00 uur. Een afspraak maken kan via T 057 451 601 of www.ieper.be/afspraak. De eerste zitdag is op donderdag 30 juli 2020. 

LEIF (LevensEinde InformatieForum) informeert, sensibiliseert en zorgt in West-Vlaanderen op open en correcte wijze rond een waardig levenseinde. Zelfbeschikking en respect voor de wil van de patiënt staan daarbij centraal. LEIF West-Vlaanderen bouwt stelselmatig haar dienstverlening uit met LEIFzitdagen verspreid over heel de provincie, nu ook met een zitdag in Ieper. Hiermee krijgt het LEIFpunt Westhoek er een zitdag bij.

LEIF wil jong en minder jong doen nadenken en plannen rond waardig levenseinde: Wat zijn mijn rechten als patiënt? Wat als ik na een verkeersongeval in een onomkeerbare coma terecht kom? Wat is euthanasie en wanneer heb ik daar recht op? Wat als ik wilsonbekwaam word? Wat is palliatieve zorg? Welke documenten zijn belangrijk? LEIF wil de informatiearmoede omtrent waardig levenseinde lenigen en dicht bij de bevolking staan, vandaar dat LEIF vanuit verschillende punten in de provincie opereert. Vanaf 6juli wordt een informatieve dienstverlening aangeboden vanuit AC Auris in Ieper.

Veel mensen hebben vragen over de mogelijkheden die er bij het levenseinde zijn. Maar al te vaak hoor je misvattingen over het wettelijke kader of verhalen van mensen die niet tijdig bepaalde stappen ondernamen uit onwetendheid. Met deze zitdag kunnen mensen correct geïnformeerd worden, wat helpt om weloverwogen en bewuste keuzes met kennis van zaken te maken.

Praktisch
Elke laatste donderdag van de maand kan je langskomen tussen 9 uur en 12.00 uur in AC Auris, Ter Waarde 1 in Ieper. Dit op afspraak via 057 451 601 of www.ieper.be/afspraak. De eerste zitdag is op donderdag 30 juli. Een deskundig LEIFmedewerker beantwoordt al je vragen en maakt je wegwijs in de verschillende documenten. Voor je afspraak kan je het LEIFplan bij je apotheek alvast opvragen en inkijken.