Moet ik het voetpad proper houden?

30 september 2020

Ja, dat moet. In de eerste plaats is het de bewoner, gebruiker of eigenaar van onroerend goed die het aanpalende voetpad en de straatgoot moet onderhouden. Dat is nodig om het straatbeeld proper te houden. Bovendien zorgen onkruid- en afvalvrije voetpaden en straatgoten dat het regenwater vlot kan afvloeien. In een woonerf geldt deze verplichting over een breedte van 1,5 meter vanaf de perceelgrens.

Grenzen de goten aan openbaar groen? Dan wordt er door een externe aannemer in opdracht van de Milieu- en Groendienst geveegd in het voorjaar en najaar. De najaarsveegbeurt staat gepland voor eind november.

Hoe speel je dit klaar?

Probeer regelmatig het voetpad, de straatgoot of de verhoogde berm tussen de rijbaan en je huis te vegen. Maai ook het gras. Zorg er vooral voor dat het voetpad en de straatgoot steeds vrij is van onkruid of gladde en gevaarlijke stoffen of producten. Samen voor een proper Ieper!