Milieuvergunningsaanvragen

Sedert 1 januari 2018 vormen de vroegere milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voortaan de Omgevingsvergunning.

De openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen zijn te raadplegen via omgevingsvergunningsaanvragen

Contactinformatie