Maatregelen waterschaarste - verbod onttrekken opervlaktewater verlengd tot 28 juli

22 juni 2017

De gouverneur verlengde het captatieverbod voor oppervlaktewater, gezien het aanhoudende extreem droge weer.

Zeker tot 28 juli blijft het verboden om water te onttrekken uit oppervlaktewater:

-        voor recreatieve doeleinden (sportvelden, zwembaden …)
-        voor beregening

Enkel oppompen ten behoeve drinkwater dieren en het vullen van fytosanitaire toestellen is toegestaan.
Op provinciaal niveau is hierover een politiebesluit genomen en er gebeuren controles.

We wijzen er ook op dat het onttrekken van water uit Dikkebus- en Zillebekevijver en de vestinggrachten steeds verboden is.

 Op de site van West-Vlaanderen lees je mag en niet mag https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste/Paginas/default.aspx 

Je vind meer info over het captatieverbod Ijzerbekken en het captatieverbod recreatieve doeleinden.