Levering Doorgangstraat

22 september 2021

Op 27 september wordt een levering uitgevoerd in de Doorgangstraat. 

Verkeershinder
Tijdens deze werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.