Levering Beluikstraat

18 december 2020

Op 5 januari dient een levering te worden uitgevoerd in de Beluikstraat. 

Verkeershinder
Tijdens deze werken zal de straat een 2-tal uur afgesloten zijn voor verkeer.