“The Campaign to stop Killer Robots” laureaat Vredesprijs 2020

9 juni 2020
Ieper Vredesstad reikt sedert 2002 om de drie jaar haar internationale Vredesprijs uit aan een organisatie, persoon of initiatief dat recent een bijdrage heeft geleverd voor de Vrede.  Dit jaar gaat de prijs naar The Campaign to stop Killer Robots, een internationale campagne die ijvert voor een verbod op automatische wapensystemen.  
 
Burgemeester Emmily Talpe: “Vrede wereldwijd, het is helaas nog geen realiteit. De stad Ieper profileert zich vanuit haar eigen oorlogsverleden al sinds 1985 als Vredesstad en organiseert in dat kader driejaarlijks de Vredesprijs. Bedoeling is inspanningen voor vrede te huldigen en om een educatief project op te zetten. En ook al wordt er dan wel 1 laureaat gekozen, we benadrukken dat iedereen die zich inzet voor vrede onze waardering verdient!” 
 
Vanuit een reeks van 48 kandidaten nomineerde een selectiecomité voor de Vredesprijs 2020 vijf kandidaten. Handleiding bij de voordracht van de genomineerden is de tekst van wijlen Professor Koen Koch, die veelvuldig onderzoek voerde naar het oorlogsverleden van Ieper. 
 
De vijf geselecteerde kandidaten: 

  • The Campaign to stop Killer Robots: een internationale campagne van NGO’s tegen wapensystemen die volledig autonoom zullen werken en zonder enige menselijke tussenkomst zullen kunnen beslissen over leven en dood.
  • Bordeline Sicilia: een vrijwilligersvereniging op Sicilië die zich ontfermt over vluchtelingen die op het eiland aankomen en monitort wat er op de Middellandse Zee gebeurt. 
  • Rebecca Johnson die al ruim 30 jaar actief is op het vlak van nucleaire ontwapening en non-proliferatie en mee aan de wieg van ICAN (International Campaign to stop Nuclear Weapon) stond. 
  • Mukhtar Mai die slachtoffer werd van een groepsverkrachting in haar dorp in Pakistan en die de financiële compensatie die zij kreeg, gebruikte om een school te bouwen in haar dorp en onderwijs op te zetten voor de meisjes
  • Women solidarity network Yemen, een samenwerking van vrouwenorganisaties in Jemen die ieder voor zich proberen om het hoofd te bieden aan de humanitaire crisis in Yemen (en nu ook Covid 19) ten gevolge van de oorlog. Als netwerk ijveren zij voor grotere betrokkenheid van vrouwen bij het publieke leven en de politieke besluitvorming.
Verloop vredesprijs
De stemperiode ging van start op 4 november 2019. Burgemeester Emmily Talpe: “Net als de voorbije jaren werd er opnieuw een nauwe samenwerking met de Ieperse scholen opgezet, om onze jongeren maximaal te betrekken.  Door de coronacrisis konden de scholen het voorziene traject helaas niet optimaal vervolledigen. Om toch iedereen de kans te kunnen geven te stemmen, hebben we de stemperiode met 1 maand verlengd.”
 
Uiteindelijk werden er 2036 geldige stemmen ontvangen, waarvan 1863 door jongeren uitgebracht (meer dan 90%). Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag maakte de burgemeester bekend dat  ‘The Campaign to stop Killer Robots’ de winnaar is van de Vredesprijs 2020.  

The Campaign To Stop Killer Robots werd in oktober 2012 opgericht. Het is een initiatief en samenwerkingsverband van niet-gouvernementele organisaties (ngo's), en telt in totaal 160 leden in 66 landen. De campagne strijdt tegen de ontwikkeling, productie en inzet van automatische wapensystemen, namelijk wapensystemen die zonder enige menselijk ingrijpen doelwitten kunnen selecteren en aanvallen. Het doel van de campagne is een wereldwijd verbod op dergelijke systemen.

De coördinatie is in handen Human Rights Watch, een ngo die wereldwijd inzet op de rechten van de mens, mensenrechtenschendingen onderzoekt en  aandringt op naleving hiervan. Onder meer Mary Wareham speelt er een centrale rol, zij was eerder al nauw betrokken bij de totstandkoming van en het toezicht op het Mijnenverbodsverdrag van 1997 en het Verdrag inzake clustermunitie van 2008.

Overhandiging prijs
Burgemeester Emmily Talpe: “Namens het hele stadsbestuur wil ik de winnaar van de Vredesprijs van harte feliciteren. We hopen alvast dat we hen hier op 11 november in onze stad mogen ontvangen voor de prijsuitreiking.” De laureaat van de Vredesprijs zal dan een prijs van € 25.000 ontvangen. Het Vredesfonds werkt voor de prijsuitreiking een uitgebreid programma uit, waar ook opnieuw de Ieperse jongeren nauw betrokken worden."  

Alle informatie over de vredesprijs via vrede@ieper.be of 057 239 459.