Ieper krijgt in het najaar een kunstenhuis 'Satelliet K' met 10 ateliers voor kunstenaars

2 september 2021

Eind dit jaar opent Stad Ieper in het Belle Godshuis en Rijselstraat 40 het nieuwe Kunstenhuis 'Satelliet K'. De kern ligt op creëren, ontmoeten en tonen. Er komen 10 kunstenateliers voor beeldende kunst en een ontmoetingsruimte. De renovatie van deze panden is in handen van de Technische dienst van Stad Ieper.

Met deze kunstenateliers speelt Stad Ieper in op de nood aan werkruimte voor beeldende kunstenaars uit de Ieperse regio. Zo stimuleert de stad ook kunstgerelateerde initiatieven. Want zeker in landelijke regio’s blijft dit creatief talent te vaak onder de radar. Een open ontmoetingsruimte op dezelfde plaats geeft kunstenaars kansen voor nieuwe contacten, het delen van ideeën of inzichten, publieke toonmomenten … De exporuimte zal beeldende kunst een centrale plaats geven in onze stad én toegankelijk maken voor een breed publiek. Voor sommigen kan 'Satelliet K' zelfs de opstap zijn naar een professioneel verhaal.

Kunstscene creëren
Stad Ieper kent een rijk cultureel aanbod met de Ieperse musea, dé Academie, Het Perron etc. Er is nog ruimte om beeldende kunsten meer in de verf te zetten. Het kunstenhuis 'Satelliet K' speelt daarop in en geeft in het bijzonder ruimte aan jongeren uit de Westhoek om een kunstscene op te zetten. Stad Ieper voorziet infrastructuur, de dynamiek moet wel van onderuit komen.

Verhuur kunstenateliers
De 10 kunstenateliers in Rijselstraat 40 (naast het Belle Godshuis) zullen verhuurd worden volgens een aantal criteria die een goede mix aan gebruikers garanderen: startende kunstenaars en kunstenaars met een traject, Iepers en niet-Iepers, complementaire genres, vernieuwende en academische methodieken, engagement voor een toonmoment, diversiteit …  Een beoordelingscommissie bewaakt de prioriteiten en criteria om ateliers toe te kennen aan kunstenaars. 

Exporuimte
In een tweede fase komt er binnen de muren van het Belle Godshuis ook een toegankelijke exporuimte. Met het oog op de organisatie van artist-in-residenceprojecten wordt ook een kleine verblijfsstudio voorzien. In mei 2022 zullen de werken in Belle Godshuis voltooid zijn. Programmatie vanuit het kunstenhuis, cultuurcentrum Het Perron, musea en andere stedelijke organisaties zal er afgewisseld worden met het verhuur van de exporuimte.

Info en contact
In het najaar volgt er concrete info voor geïnteresseerde kunstenaars. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de selectiecriteria.