Kraan Oude Houtmarktstraat

21 september 2021

Tussen 29 september 2021 en 30 januari 2022 wordt een torenkraan geplaatst in de Oude Houtmarktstraat. 

Verkeershinder
Tijdens deze werken wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het plaatselijk verkeer kan, langs beide zijden van de werfzone, tot aan de werfzone rijden (éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven).