Kraan Elverdingestraat

Tussen 21 en 23 augustus dient een kraan te worden opgesteld in de Elverdingestraat, tussen het Vandepeereboomplein en de Herejanstraat. Tijdens deze werken zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in dit straatgedeelte. Er is een omleiding voorzien via de Boezingepoortstraat - Minneplein en omgekeerd. Op bepaalde plaatsen zal parkeerverbod gelden in kader van de doorstroming.