Klachten en meldingen

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van de stad? Vind je dat je door medewerkers van de stad niet correct bent behandeld? Heb je geen oplossing of gehoor gevonden bij de medewerker of dienst in kwestie? Dan kan je beroep doen op de klachtencoördinator van de stad.

Klacht indienen 

Nog steeds geen gehoor?

Heb je een klacht bij de stad Ieper gemeld en je kreeg geen antwoord of je bent niet tevreden met de afhandeling van je klacht, dan kan je je richten tot de Vlaamse ombudsdienst.

Let wel, deze zal steeds nagaan of de klacht die je doorspeelt reeds gekend was bij de stad Ieper. Is dat niet het geval, dan wordt die in eerste instantie aan de stad doorgespeeld om de kans te geven het probleem lokaal op te lossen.

Let op: een klacht is niet hetzelfde als een melding.

Wil je iets melden? Bij een melding signaleert de melder een gebrek, met de wens dat het lokaal bestuur optreedt.

Wil je een melding maken van een kapotte stoeptegel of put in de weg, een verstopt rioolputje, beschadigd straatmeubilair, zwerfvuil of sluikstort, zwerfkatten, ratten, een gevaarlijke verkeerssituatie ... Of wil je nog iets anders melden? Dan kan je dit makkelijk online doen.

Melding maken

Heb je een vraag voor stad Ieper, kijk zeker eens tussen de veelgestelde vragen of je een antwoord kan vinden op je vraag.