Kinderen planten nieuw bosje in Sint-Jan

22 maart 2019

Daar is de lente…

Op donderdag 21 en dinsdag 26 maart 2019 organiseert de stad Ieper, telkens in de namiddag vanaf 13u30 tot rond 15u, 2 plantacties door langs de Bellewaerdebeek in Sint -Jan. De boompjes en struiken worden aangeplant door klasjes van de Vrije Basisschool Sint-Jan.

 

De plaats van actie is het “Het Groen Gewad”, een perceel van 30 are langs de Bellewaerdebeek, ter hoogte van het Jan Ypermanziekenhuis. Stad Ieper kocht dit terrein een paar jaren geleden aan. De naam verwijst naar een middeleeuws toponiem voor een oversteekplaats die in deze omgeving  over de Bellewaerdebeek lag. Het terrein is enkel te bereiken via een veldweg langs de Pilkemseweg. (toegang juist voorbij het bord dat naar de spoeddienst van het ziekenhuis wijst)

 

In “Het Groen Gewad” zijn vorig jaar tientallen hoge populieren geveld. De hoge bomen stonden in de weg van de aanvliegroute van de reddingshelikopters naar het Jan Ypermanziekenhuis. De aanplanting die nu door de Dienst Landschap Van Stad Ieper wordt georganiseerd, dient als wettelijke compensatie voor de verdwenen bomen.

 

“Het Groen Gewad” ligt in een valleilandschap en de inrichting van het natuurgebiedje wordt daaraan aangepast. Langs de beek blijft er ruimte open om bij hoge wateraanvoer de beek te laten overlopen en indien nodig te onderhouden. Hogerop worden er houtkanten aangeplant om de erosie vanuit de hellende akkers hogerop te bufferen, zodat er geen afspoelende grond in de beek terechtkomt. Er komen dus geen hoogstambomen, maar een brede houtkant van streekeigen struiken en kleinere boomsoorten. Kleinere bomen om in de toekomst niet opnieuw in de problemen te komen met de aanvliegroute.

 

Er zijn ongeveer 1.000 planten voorzien, elke leerling zal dus een 20-tal struikjes/boompjes kunnen inplanten. De soorten zijn gekozen in functie van hun aantrekkingskracht voor insecten (bloesems!), vogels en kleine zoogdieren (de vruchtjes, bessen, noten). In het dichte struweel zullen vele dieren goede schuil- en broedplaatsen vinden. De plantgaten zullen voorbereid zijn door onze groendienst, de leerlingen hoeven dus niet echt zwaar spitwerk uit te voeren.


Contactinformatie