Op gedeelte van de Kemmelseweg wordt de maximumsnelheid 50 km/u

30 april 2021

In samenspraak met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt op een gedeelte van de Kemmelseweg de maximumsnelheid verlaagd. Tussen de Rijselseweg en de uitrit van de wijk de Witte Huizen (Siegenlaan) geldt binnenkort 50km/u in plaats van 70 km/u.

De verkeerssignalisatie die de maximumsnelheid aanduidt, is recent aangepast. Eind vorig jaar werd ook op een gedeelte van de Rijselseweg de snelheid verlaagd naar 50 km/u, namelijk tussen de rotonde met de Oudstrijderslaan en het kruispunt met de Kemmelseweg.

Met deze maatregel willen stad Ieper en AWV de verkeersveiligheid daar verbeteren. Denk ook in het bijzonder aan de oversteek bij de legerkazerne en de fietsoversteek van het Bijlanderpad. De komende jaren staan er nog bijkomende optimalisaties gepland. Zo zal de fietsoversteek extra geaccentueerd worden en heraangelegd met een middengeleider.

 
 

Contactinformatie