Kattenkronkels trekt de Ieperse zomer op gang!

26 februari 2021

Kattenkronkels, het alternatief voor de Kattenstoet 2021, werd verplaatst naar het eerste weekend van juli en zal zo de Ieperse zomerkalender op gang trappen. 

Toen eind januari de coronacijfers een plotse stijging kenden, ontstond bij de regisseurs van ‘Kattenkronkels’ twijfel over de haalbaarheid van het evenement in de maand mei. Op een veilige manier repeteren met kleine groepen deelnemers werd – door de toenemende cijfers - twijfelachtig.

Vanuit het directiecomité van de Kattenstoet werd een overleg gepland met de regisseurs en de betrokken diensten om uit te kijken naar een alternatieve datum, die meer zekerheid biedt betreffende de veiligheid van de acteurs en vrijwilligers en die het ook toelaat voldoende te repeteren voor dit evenement. Deze alternatieve datum werd gevonden tijdens het eerste weekend van juli.

Door de datum twee maand op te schuiven, zal Kattenkronkels de Ieperse zomer op gang trekken. Zo kunnen de bijna 50 verschillende groepen van enthousiaste vrijwilligers op een leuke en gezonde manier repeteren voor de drie verschillende fietstochten die zullen plaatsvinden op 3 en 4 juli 2021. Zo’n 900 vrijwilligers worden tijdens het weekend ingeschakeld en zorgen ervoor dat 5000 fietsers deel kunnen nemen aan deze activiteit.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan alle locaties en krijgt het verhaal een definitieve vorm. Tegen eind februari weet elke deelnemende groep wat van hen verwacht wordt en kunnen we uitkijken naar wat een uitzonderlijk, maar vooral uniek evenement zal worden in de geschiedenis van de Kattenstad.

Kattenkronkels: het concept
Er komen drie verschillende fietsparcours op Groot-Iepers grondgebied.  Ieder parcours doet vijf ruime locaties aan waar telkens een act zal getoond worden die betrekking heeft tot de Kattenstoet.  Voor alle duidelijkheid: drie Kattenkronkels met telkens 5 acts.  In totaal spelen er dus tegelijk 15 acts. Het publiek kan één van de drie ‘kronkels’ kiezen. 

Wat er precies in de acts te zien zal zijn, geven we nog niet mee. Eerst wordt het hele plan nog met alle betrokkenen getoetst aan de haalbaarheid.  Pas dan kan het echte werk beginnen.  Van zodra de overheid het licht op groen zet beginnen de ‘coronaproof’-vergaderingen en dito repetities.  Wellicht vanaf februari als de coronamaatregelen het toelaten.

Op welke manier kan het publiek deelnemen en wanneer kan het een plaatsje bemachtigen voor één van de drie alternatieve Kattenkronkels?   
Het heeft nu geen zin om nu al de toeristische dienst te contacteren voor kaartjes.  Pas ten vroegste vanaf april, als de overheid een ‘go’ geeft zullen de 5000 kaarten ter beschikking worden gesteld.  Dan pas kan je inschrijven. Maar volgens welbepaalde richtlijnen. 

De mensen die inschrijven kunnen zelf kiezen welke van de drie fietsparcours ze willen meemaken.   Uiteraard zolang één van de parcours niet volzet is. Er vertrekt om de 20 minuten een tocht.  Op zaterdag start de eerste tocht  om 13u.  Op zondag om 11u30.  Op elke locatie wordt vijftien keer gespeeld.  Het publiek fietst in groep en volgt het uitgestippelde parcours met stewards.  Je kan dus niet in je eentje op pad.  Vooraf inschrijven moet.

Gratis is het niet.  Je betaalt 5 euro.  Dit moet er voor zorgen dat je je toch verplicht voelt om te komen meegenieten en geen plaatsen ontzegt aan mensen die er door plaatsgebrek niet konden bij zijn.  Maar de organisatoren beloven dat die 5 euro werkelijk peanuts zal zijn in vergelijking met al het fraais dat je die namiddag zal beleven.