Baggerwerken Kasteelgracht Ieper starten vermoedelijk pas op 18 november.

26 oktober 2021

Op maandag 15 november starten er baggerwerken in de vestinggracht. Voor de veiligheid wordt een deel van de vestingen afgesloten. Want de kans is groot dat er in het slib op de bodem oude munitie uit de Wereldoorlogen ligt. DOVO is nauw betrokken en is tijdens het baggeren ter plaatse. De werken zullen vermoedelijk eind maart aflopen. Tijdens de werken is er plaatselijk verkeershinder, alleen vergunninghouders mogen tijdens de week van 7 tot 17 uur de Kiplinglaan of het Hoornwerk in- en uitrijden, afhankelijk van waar er wordt gewerkt.

In het kort:

 • TIMING:
  15 november starten de baggerwerken in de Kasteelgracht, vermoedelijk afgerond eind maart.
 • NOODZAAK WERKEN:
  Er ligt 1 meter slib. Baggeren is nodig zodat water weg kan in natte periodes. Ook voor betere waterkwaliteit.
 • VEILIGHEID:
  • Grote kans dat er munitie op de bodem ligt, DOVO is tijdens de werken aanwezig.
  • Er is een veiligheidsplan. Buurtbewoners binnen de perimeter zijn geïnformeerd.
  • Schrijf je in op BE-alert! Zo krijg je een melding bij noodsituaties.
 • IMPACT OP OMGEVING
  • De vestingen tussen de Menenpoort en het oude openluchtzwembad worden tijdens de werkuren afgesloten.
  • Tussen 7 en 17 uur op werkdagen is de Kiplinglaan of Hoornwerk afgesloten voor alle verkeer.
  • Heb je een doorgangsvergunning nodig (bewoner, (para)medisch beroep)? Bel naar de dienst Communicatie 057 451 600.
  • Randparking in de Leopold III-laan blijft toegangelijk, paaltjes ter hoogte van de Fenix worden weggenomen.

Waarom is de slibruiming nodig?

De Ieperse vestingen maken deel uit van een complex watersysteem. Zo zorgen de stadsgrachten mee voor de goede waterafvoer vanuit hoger gelegen gronden ten zuiden van de stad tijdens natte periodes én kunnen ze als waterbuffer dienen tijdens droge zomermaanden. Maar momenteel ligt er meer dan één meter slib in de vestinggrachten en dat slib hindert de goede waterafvoer en vermindert de buffercapaciteit.

Bovendien heeft de dikke sliblaag impact op de waterkwaliteit. In dit zuurstofloze slib kunnen immers giftige gassen ontstaan die nefast zijn voor het waterleven. Een grondige slibruiming dringt zich dus op.

Timing van de werken?

De werken starten op 15 november (wel afhankelijk van het waterpeil) en zullen vermoedelijk eind maart aflopen. De aannemer start in de Kiplinglaan en schuift geleidelijk op.

Zones werken kasteelgracht

Omwille van ecologische redenen wordt niet dicht tegen de oevers geruimd en moeten de werken afgerond zijn voor het broedseizoen. Vanaf een kraan op het ponton zal men het slib ruimen, daarna wordt het gezeefd en opgevangen in een duwbak. Op enkele overslaglocaties wordt het slib vanop de oever overgezet op vrachtwagens geschikt voor wegtransport.

Verkeershinder

Tijdens de werken op werkdagen van 7 tot 17 u. is de straat waar er wordt gebaggerd (in een eerste fase de Kiplinglaan, daarna het Hoornwerk) alleen toegankelijk voor vergunninghouders (vergunning voor bewoners en medische beroepen, aan te vragen via de dienst Communicatie).

De randparking in de Leopold III-laan blijft toegankelijk wanneer er wordt gebaggerd ter hoogte van het Hoornwerk, de paaltjes ter hoogte van de Fenix worden daarvoor tijdelijk weggenomen.

Gedurende dezelfde periode zijn de vestingen tussen de Menenpoort en het oude openluchtzwembad afgesloten voor voetgangers en alle voertuigen.

Veiligheidsplan

Mochten er toxische stoffen vrijkomen, is op er advies van DOVO beslist om een straal van 50 meter te vergrendelen. Op zo’n moment moeten bewoners in hun woning blijven en zich naar het achterste gedeelte ervan begeven, alle ramen en deuren dichthouden en het ventilatiesysteem uitschakelen. In extreme situaties is het noodzakelijk om de woning te verlaten. 

Met een bewonersbrief en een bewonersvergadering werden de bewoners in de zone binnen de perimeter uitgebreid geïnformeerd. 

Copyright BeeldigIeper-foto: Giovani Faghel