Mis geen premies en zorg voor de juiste ondernemingsgegevens

13 augustus 2021

De Economische Inspectie van de FOD Economie stelt vast dat de gegevens van 1 op de 5 ondernemingen niet correct of volledig zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Juiste gegevens in de KBO-databank zijn nochtans voor elke onderneming belangrijk. Wat veel ondernemingen niet weten, is dat ze een groot deel van de gegevens gratis kunnen aanpassen via My Enterprise.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt ze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer van 10 cijfers (vroeger het btw-nummer).

Extra info?
news.economie.fgov.be/