Inschrijving niet-Belgen op kiezerslijst

 
 
Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
 
Indien je een Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.
De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.
 
 

Wie kan op 26 mei stemmen? 

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :
 
  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten 
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben 
  • Minstens 18 jaar oud zijn 
  • Over stemrecht beschikken 
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst
 
 

Aanvraag

Indien je een EU-burger bent woonachtig te Ieper en je zou graag stemmen op het Europees Parlement moet je aanvragen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst van onze gemeente. Hiervoor moet je het formulier C1 invullen. Je kan dat hier downloaden of bij de dienst burgerzaken bekomen.

 
Uiterlijk op 28 februari 2019 moet je het ingevulde formulier afgeven in het gemeentehuis of per brief versturen.
Wanneer je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt zal je een officieel bericht ontvangen.
 
Zodra jouw inschrijving op de kiezerslijst is goedgekeurd zal je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.
 
Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen hebt ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en je toen als kiezer erkend werd hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.
 
Je kan deze inschrijving verifiëren bij je gemeentebestuur, of op de applicatie Mijn DOSSIER, op het adres https://www.mijndossier.rrn.fgov.be  (tab « Mijn gegevens » ► « Verkiezingen »), met behulp van jouw elektronische verblijfstitel, jouw PIN-code en een elektronische kaartlezer.
 
Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.
 
Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. U kunt informatie over de beroepsprocedure bij uw gemeentebestuur vinden, of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab « Kiezer »).Neem bij twijfel contact op met de dienst Leven. Dit kan via mail naar leven@ieper.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 9 8900.

Inschrijving als niet-Belg op de kiezerslijst is steeds op afspraak.