Inschrijving niet-Belgen op kiezerslijst

Inschrijving niet-Belgen op kiezerslijst
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de niet-Belgen die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.


1. Je bent burger van een Lidstaat van de Europese Unie
Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?

  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten 
  • Ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Om je in te schrijven moet je het inschrijvingsformulier EU invullen en afgeven vóór 1 augustus 2018 aan de dienst Leven in het AC auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.

2. Je bent burger van een Staat die geen lid is van de Europese Unie
Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?

  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018
  • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018 
  • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten 
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.


Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier niet-EU invullen en afgeven vóór 1 augustus 2018 aan de dienst Leven. Je moet eveneens een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.


Opgelet: indien je reeds was ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012, dan moet je je niet meer opnieuw als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018 indien je nog voldoet aan de voorwaarden. Neem bij twijfel contact op met de dienst Leven. Dit kan via mail naar leven@ieper.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 9 8900.

Inschrijving als niet-Belg op de kiezerslijst is steeds op afspraak.