Inschrijven niet-Belg Europese verkiezingen van 9 juni 2024

Maak een afspraak

In 2024 zullen de leden van het Europese parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 9 juni 2024.

Inwoners die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, maar wel over die van een lidstaat van de Europese Unie, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024. Je bent niet verplicht om hieraan deel te nemen. Je hebt stemrecht.

Als je beslist om deel te nemen, moet je je inschrijven voor deze Europese verkiezingen en moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Je kan dan wel niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in je land van herkomst.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing. 

Eens ingeschreven, heb je opkomstplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. Je blijft ook ingeschreven voor alle volgende Europese verkiezingen.

Opgelet! Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse verkiezing van het Vlaams parlement en de provincieraadsverkiezingen.

Heb je al eens gestemd bij Europese verkiezingen in Belgïe, dan hoef je niet opnieuw in te schrijven. Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen.

Alle informatie over de Europese verkiezingen is terug te vinden via website: www.europeanelections.belgium.be

Voorwaarden

  • Je bent minstens 16 jaar op 9 juni 2024.
  • Op 1 april 2024 woon je officieel in Ieper. 
  • Op 9 juni 2024 beschik je jouw burgerlijke en politieke rechten.
  • Je bent EU-burger.

Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024.

We raden je aan om je aanvraag voor 15 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen. 

Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 maart 2024.

Opgelet:  Voor de federale en regionale verkiezingen kan je niet stemmen. Niet-EU-burgers kunnen ook niet stemmen voor de Europese verkiezingen

Procedure

Om je in te schrijven voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024, moet je vóór 1 april 2024  ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Een aanvraag tot inschrijving kan op verschillende manieren:

  • Per post: een aanvraag tot inschrijving via het papieren formulier samen met een kopie van je identiteitskaart per post bezorgen aan de dienst Leven- verkiezingen, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. 
  • Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier in en stuur het samen met een kopie van je identiteitskaart naar verkiezingen@ieper.be
  • Na afspraak bij de dienst Leven (afspraak 'inschrijven kiezerslijst Niet-Belg'), breng je verblijfskaart mee

We raden je aan om je aanvraag voor 15 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog tijd om die te bezorgen. 

Het stadsbestuur zal je aanvraag onderzoeken. Als je door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, ontvang je een officieel bericht van de stad. Wanneer je inschrijving op de kiezerslijst goedgekeurd is, ben je wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 in Ieper te stemmen. Je kan dan voor deze verkiezingen niet meer stemmen in je land van herkomst. 

Als je bij volgende verkiezingen voor het Europees Parlement opnieuw in je land van herkomst wil stemmen, moet je je inschrijving in Ieper intrekken. Dat kan ook als je bij de volgende verkiezingen niet meer wil stemmen. Een intrekking aanvragen kan niet tussen 1 april 2024 en 9 juni 2024.

Als je vroeger al erkend werd als kiezer voor de Europese verkiezingen, bijvoorbeeld in 2014 of 2019, dan moet je geen nieuwe aanvraag indienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden en is voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Je kan je inschrijving verifiëren bij je gemeentebestuur of via de applicatie Mijn DOSSIER,  ( «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen»).

Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat je niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. Deze beslissing wordt je officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan je terecht op de site www.verkiezingen.fgov.be.

Maak een afspraak

Contactinformatie