Notariële inlichtingen / Informatieplicht

Bij het verkopen van een onroerend goed geldt volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de informatieplicht. Voor het aanvragen van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie hoeft u geen afspraak te maken. De inlichtingen kunnen digitaal verkregen worden vanaf 1 januari 2019. Het attest wordt per mail verstuurd. Sinds 1 maart 2019 is het digitaal aanvragen van de inlichtingen verplicht.

Procedure

Je digitale aanvraag kan je indienen via het e-loket aan de hand van je e-ID. 
 
Hiertoe dient eerst toegang gevraagd te worden tot het e-loket. Medewerkers van het kantoor kunnen toegevoegd worden via de persoonlijke pagina. Daarna kunnen notarisattesten aangevraagd worden. 
 
 
Aanvraag toegang notaris   Persoonlijke pagina notaris   Aanvraag notarisattest
 
De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.
 
Enkele aandachtspunten bij het aanvragen van een attest:
  • De toepassing werkt met de kadastrale gegevens d.d. 1 januari 2020
  • Momenteel kunnen aanvragen nog niet gedaan worden voor afzonderlijke partities van een perceel. Gelieve in dergelijk geval de kadastrale legger mee te sturen met de aanvraag zodat duidelijk is op welke partitie(s) het attest betrekking moet hebben
  • Enkel aanvragen op het correcte perceelnummer kunnen verwerkt worden. Bij twijfel gelieve de dienst te contacteren op 057 451 660
 

Bedrag

De belasting op de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen is vastgelegd op 30,00 euro per perceel voor de aanslagjaren 2020-2025. De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet, in de meeste gevallen is dit de notaris of de vastgoedmakelaar.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Contactinformatie