Notariële inlichtingen / Informatieplicht

Bij het verkopen van een onroerend goed geldt volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de informatieplicht. Voor het aanvragen van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie hoeft u geen afspraak te maken. De inlichtingen kunnen digitaal verkregen worden vanaf 1 januari 2019. Het attest wordt per mail verstuurd. Vanaf 1 maart 2019 wordt het digitaal aanvragen van de inlichtingen verplicht.

Procedure

Je digitale aanvraag kan je indienen via het e-loket aan de hand van je e-ID. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:
 
• je kan 24u/24u een aanvraag indienen en registreren
• je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
• je kan de status van je aanvraag opvolgen
• je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
• een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor
 
Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen (onderaan vind je een handleiding die je begeleidt bij de verschillende onderdelen):
 
 
De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.
 

Bedrag

De belasting op de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen is vastgelegd op 30,00 euro voor het aanslagjaar 2018 en 2019. De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet, in de meeste gevallen is dit de notaris of de vastgoedmakelaar.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Contactinformatie