Informatie- en inspraakvergaderingen

De stad nodigt geregeld inwoners uit voor een informatievergadering. De bedoeling is inwoners te informeren over bepaalde zaken en met hen in gesprek te treden. De ene keer gaat dat bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening in een wijk, een speelplein of nog wat anders. Meestal gaat het over grote werken in de buurt.
De inwoners krijgen dan de plannen te zien, meestal zelfs voor ze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
De werken op zich staan dan niet ter discussie, wel de manier waarop een en ander wordt uitgevoerd. Bewoners kunnen dan heel praktische suggesties geven alvorens de werken worden aangevangen.

Geplande info- en inspraakvergaderingen
 
Momenteel zijn er geen vergaderingen gepland.
 
 
 

Contactinformatie