Informatie- en inspraakvergaderingen

De stad nodigt geregeld inwoners uit voor een informatievergadering. De bedoeling is inwoners te informeren over bepaalde zaken en met hen in gesprek te treden. 

Dat kan gaan over algemene thema’s of over specifieke dossiers, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening of een speelplein in de wijk. Meestal gaat het over grote werken in de buurt. De inwoners krijgen dan de plannen te zien, meestal zelfs voor ze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De werken op zich staan dan niet ter discussie, wel de manier waarop een en ander wordt uitgevoerd. Bewoners kunnen dan heel praktische suggesties geven alvorens de werken worden aangevangen.

De inspraakmomenten worden laagdrempelig en burgervriendelijk georganiseerd.

Geplande info- en inspraakvergaderingen

Voorlopig zijn er geen info- en inspraakvergaderingen gepland.

 

Contactinformatie